Incentives

Op wedstrijdjachten kunt u inspannend ontspannen racen, zakelijk netwerken of heerlijk relaxen. Of u nu ervaren (zee)zeiler bent of nog nooit gezeild heeft, onze schippers zorgen voor de perfecte invulling van uw bedrijfsevenement of privé uitje. Jachtzeilen kan ontspannend, actief maar ook competatief, bijvoorbeeld met een bedrijfsregatta.

Rib varen
Met een RIB (Rigid Inflatable Boat) op hoge snelheid en met scherpe bochten de golven bedwingen. Samen met vrienden, collega’s of bekenden RIB racen. Je hoofd leeg waaien als bedrijfsuitje of als vrijgezellentocht? Een RIB adventure is de ultieme korte incentive.

Ondersteuning van uw idee of event.
Als u al uitgewerkte ideeën heeft of pas het begin van een plan, weet dan dat Sailservice al 30 jaar thuis is op het water en u graag helpt het voor u perfecte uitje samen te stellen.
Op offerte basis krijgt u prijzen die zijn afgestemd op uw aanvraag >>>

Sailing with dinghies and yachts
On yachts you can race hard, do some business networking or relax. Whether you are an experienced (sea) sailor or have never sailed, our skippers ensure the perfect content of your company event or private outing. Yacht sailing can be relaxing, active but also competitive, for example with a company regatta.

Rib
Conquer the waves with a RIB (Rigid Inflatable Boat) at high speed and with sharp curves. RIB racing together with friends, colleagues or acquaintances. Blow your head empty, as a company outing or as a bachelor party? A RIB adventure is the ultimate short incentive.

Support your idea or event.
If you already have detailed ideas or just the beginning of a plan, then know that Sailservice has been at home on the water for 30 years and is happy to help you create the perfect outing.
You will receive prices based on your request  on a quotation basis >>>


Niet alleen hartstikke leuk bij uw event maar ook zeer goed inzetbaar als marketing tool.

De waterfun kan overal ingezet worden.
Waterdiepte minimaal 90 cm, oppervlakte minimaal 25 bij 20 meter, zwemdiploma vereist, leeftijd: tussen de 8 en 13 jaar

Zeilbootjes, fluisterbootjes, trapbootjes, kano’s, aquabubble, rollers en nog veel meer.

Standaard komen wij met 3 zeilbootjes, 3 fluisterbootjes, 4 kano’s, 2 kids-sit up kano’s en 2 begeleidingsboten met benzine motoren.

Powered by Honda, Walkerbay en Besto

The water fun can be used anywhere
Water depth minimum 90 c, surface minimum 25 by 20 meters, swimming certificate required, age: between 8 and 13 years

Sailboats, whisper boats, pedal boats, canoes, aquabubble, rollers and much more.

As a standard we bring with us 3 sailboats, 3 whisper boats, 4 canoes, 2 kids sit up canoes and 2 support boats with petrol engines.


Sailservice_slider_website_mobile_lab_2018

Het Mobile Waterlab

Sailservice, Stichting ZSL en Dutch Wavemakers ontwikkelen het “Mobile Waterlab”.
Het Mobile Waterlab kan op elke plaats worden gebruikt, bijvoorbeeld op scholen, evenementen en unieke locaties in het veld. De kinderen krijgen een laboratorium jas aan en wanen zich een echte laborant. Zij vervullen verschillende wetenschappelijke proefjes in een lab met alledaagse materialen. Het doel is om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde, biologie. Daarnaast komt ook het milieu aan bod zoals waterbewustzijn, ruimtelijke adaptatie, klimaat verandering, zwerfafval etc.

Door de kinderen kleine eenvoudige proefjes te laten uitvoeren, leren ze spelenderwijs hoe belangrijk water is en dat het niet vanzelfsprekend is dat er schoon water uit de kraan komt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het heel droog is of veel en heel lang regent?

Alle proefjes zijn voorzien van werkkaarten inclusief stap-voor-stap beschrijving. Tussendoor worden vragen gesteld, die de kinderen over het proefje laten nadenken.

Verschillende scholen waren u al voor, een greep uit de reacties:

Tamara van As, lerares groep 5 van De Kamperschouw (Kamperland):
De kinderen hebben enorm genoten van de gastles en het werken in het laboratorium. Fijn dat alles goed georganiseerd was en dat er genoeg begeleiding was! Hartelijk bedankt.

Cyntia van Os, directeur het Stelleplankier (Colijnsplaat):
De leerlingen hebben erg genoten van de leerzame ochtend en hebben veel geleerd omtrent water. Ze zijn zich er bewust van geworden hoe zij bij kunnen dragen aan een schonere zee door middel van de presentatie en de waterproefjes.

Paul Constandse, directeur Bisschop Ernst school:
De leerlingen en leraren hebben genoten, erg leerzaam programma! Hartelijk dank voor de uitnodiging.

Natasja de Jonge, lerares groep 6 van Bisschop Ernst school:
De kinderen hebben een leerzame middag gehad en zijn zich er van bewust geworden dat zij zelf kunnen bijdragen aan een schonere zee. Daarnaast hebben ze genoten van het onderzoekend leren omtrent water. Er was gekozen voor interessante en uitdagende waterproefjes.


  Mobile Waterlab

Sailservice, Foundation ZSL and Dutch Wavemakers are developing the “Living Water Lab”.
The mobile water laboratory can be used at any place, for example at schools, events and unique locations in the field. The children get a lab coat and imagine themselves a real laboratory technician. They perform various scientific experiments in a lab with everyday materials. The aim is to introduce children in a fun way to physics, chemistry and biology. In addition, the environment is also discussed such as water awareness, spatial adaptation, climate change, litter etc.

By having the children perform small, simple experiments, they playfully learn how important water is and that it is not self-evident that clean water comes out of the tap. For example, what happens when it is very dry or rains a lot and for a long time?

All experiments are provided with work cards including step-by-step description. In between, questions are asked so that the children think about the experiment.