Niet alleen hartstikke leuk bij uw event maar ook zeer goed inzetbaar als marketing tool.

De waterfun kan overal ingezet worden.
Waterdiepte minimaal 90 cm, oppervlakte minimaal 25 bij 20 meter, zwemdiploma vereist, leeftijd: tussen de 8 en 13 jaar

Zeilbootjes, fluisterbootjes, trapbootjes, kano’s, aquabubble, rollers en nog veel meer.

Standaard komen wij met 3 zeilbootjes, 3 fluisterbootjes, 4 kano’s, 2 kids-sit up kano’s en 2 begeleidingsboten met benzine motoren.

Powered by Honda, Walkerbay en Besto

The water fun can be used anywhere
Water depth minimum 90 c, surface minimum 25 by 20 meters, swimming certificate required, age: between 8 and 13 years

Sailboats, whisper boats, pedal boats, canoes, aquabubble, rollers and much more.

As a standard we bring with us 3 sailboats, 3 whisper boats, 4 canoes, 2 kids sit up canoes and 2 support boats with petrol engines.


Incentives
Zeilen met een Admirals Cupper 50 ft

Op wedstrijdjachten kunt u inspannend ontspannen racen, zakelijk netwerken of heerlijk relaxen. Of u nu ervaren (zee)zeiler bent of nog nooit gezeild heeft, onze schippers zorgen voor de perfecte invulling van uw bedrijfsevenement of privé uitje. Jachtzeilen kan ontspannend, actief maar ook competatief, bijvoorbeeld met een bedrijfsregatta.

Rib varen
Met een RIB (Rigid Inflatable Boat) op hoge snelheid en met scherpe bochten de golven bedwingen. Samen met vrienden, collega’s of bekenden RIB racen. Je hoofd leeg waaien als bedrijfsuitje of als vrijgezellentocht? Een RIB adventure is de ultieme korte incentive.

Ondersteuning van uw idee of event.
Als u al uitgewerkte ideeën heeft of pas het begin van een plan, weet dan dat Sailservice al 30 jaar thuis is op het water en u graag helpt het voor u perfecte uitje samen te stellen.

Sailing with an Admirals Cupper 50 ft
On yachts you can race hard, do some business networking or relax. Whether you are an experienced (sea) sailor or have never sailed, our skippers ensure the perfect content of your company event or private outing. Yacht sailing can be relaxing, active but also competitive, for example with a company regatta.

Rib
Conquer the waves with a RIB (Rigid Inflatable Boat) at high speed and with sharp curves. RIB racing together with friends, colleagues or acquaintances. Blow your head empty, as a company outing or as a bachelor party? A RIB adventure is the ultimate short incentive.

Support your idea or event.
If you already have detailed ideas or just the beginning of a plan, then know that Sailservice has been at home on the water for 30 years and is happy to help you create the perfect outing.