Zeilen is een sport die steeds professioneler wordt beoefend en steeds hogere eisen stelt aan het Race Management.

Daarnaast ontwikkelen ook de wedstrijdvormen zich in snel tempo. Kortere fleet races, team zeilen en matchracen zijn complexe wedstrijdvormen die steeds hogere eisen stellen aan het race management. Om aan deze nieuwe eisen te voldoenen een maximale beleving te realiseren, is professioneel race management onmisbaar voor elk evenement.

Goede communicatie met de zeilers en stakeholders is essentieel maar een goede wedstrijdleider alleen is niet voldoende. Een goed team en ondersteundende materialen in uitstekende conditie zijn doorslaggevend voor fair racing. Door onze innovatieve manier van werken bieden wij altijd bijzonder goede races, in wat voor vorm dan ook.

Op offerte basis krijgt u prijzen die zijn afgestemd op uw aanvraag >>>

 Sailing is a sport that is increasingly practiced on a professional level and requires more from Race Management.
In addition, the competition forms also develop rapidly. Shorter fleet races, team sailing and match racing are complex forms of competition that always place higher demands on race management. In order to meet these new requirements and to realize a maximum experience, professional race management is indispensable for every event.

Good communication with the sailors and stakeholders is essential, but a good race officer alone is not enough. A good team and supporting materials in excellent condition are decisive for fair racing. Because of our innovative way of working we always offer very good races, in whatever form.

You will receive prices based on your request  on a quotation basis >>>