Een RIB (Rigid inflatable boat) is snel, stabiel en zeer geschikt voor zwaar werk bij lastige weersomstandigheden. à typo aangepast in Rigid
Wij bieden u niet alleen passend materiaal, maar ook onze ervaring en begeleiding.

Wij zullen u geen te zwaar en/of te veel materiaal, maar zeker ook niet te weinig en/of te licht materiaal aanbieden. Op deze manier helpen wij u goed de balans tussen financiën, veiligheid en efficiëntie te bewaken.

Veel overheden, baancomités en events maken gebruik van onze ribs.
De afgelopen 25 jaar ligt de ervaring op het terrein van begeleiding, rescue, fotografie, training, coaching, experience en beveiliging.


A RIB (Rigid inflatable boat) is fast, stable and very suitable for heavy work in difficult weather conditions.
We offer you not only suitable material, but also our experience and guidance.

We will not offer you to heavy and /or to much material, but certainly not to little and / or to light material. In this way we help you to properly manage the balance between finance, safety and efficiency.

Many governments, regattas and events use our ribs.
Over the past 25 years, our experience has been in the field of safety, rescue, photography, training, coaching, experience and security.