Communicatie tijdens uw evenement moet helder en duidelijk zijn.
Het lijkt misschien simpel, maar goed portofoongebruik vereist de nodige voorbereiding en aandacht.
U krijgt communicatiemiddelen en begeleiding die is afgestemd op uw gebruik, locatie en behoeften.
Bijvoorbeeld; waar worden de porto’s gebruikt? Op het water? In het bos? Dit heeft nogal wat invloed op het “standaard” bereik.
Vanuit onze kennis en ervaring , ook als eindgebruiker, helpen wij u graag met de randvoorwaarden voor een goed communicatienetwerk en de uitvoering daarvan.
In samenwerking met R&S uit Rotterdam kunnen we elk event op maat bedienen.


 Communication during your event must be clear.
It may seem simple, but good radio use requires the necessary preparation and attention.
You receive communication tools and guidance which is tailored to your use, location and needs.
For example; where are the radios used? On the water? In the woods? This has a lot of impact on the “standard” range.
Based on our knowledge and experience, also as end user, we are happy to help you with the preconditions for a good communication network and with the implementation of that.

In cooperation with R & S from Rotterdam we can serve at every event to suit your needs.