Sailservice_slider_website_mobile_lab_2018_blanco

Het Mobile Waterlab

Sailservice, Stichting ZSL en Dutch Wavemakers ontwikkelen het “Mobile Waterlab”.
Het Mobile Waterlab kan op elke plaats worden gebruikt, bijvoorbeeld op scholen, evenementen en unieke locaties in het veld. De kinderen krijgen een laboratorium jas aan en wanen zich een echte laborant. Zij vervullen verschillende wetenschappelijke proefjes in een lab met alledaagse materialen. Het doel is om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde, biologie. Daarnaast komt ook het milieu aan bod zoals waterbewustzijn, ruimtelijke adaptatie, klimaat verandering, zwerfafval etc.

Door de kinderen kleine eenvoudige proefjes te laten uitvoeren, leren ze spelenderwijs hoe belangrijk water is en dat het niet vanzelfsprekend is dat er schoon water uit de kraan komt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het heel droog is of veel en heel lang regent?

Alle proefjes zijn voorzien van werkkaarten inclusief stap-voor-stap beschrijving. Tussendoor worden vragen gesteld, die de kinderen over het proefje laten nadenken.

Verschillende scholen waren u al voor, een greep uit de reacties:

Tamara van As, lerares groep 5 van De Kamperschouw (Kamperland):
De kinderen hebben enorm genoten van de gastles en het werken in het laboratorium. Fijn dat alles goed georganiseerd was en dat er genoeg begeleiding was! Hartelijk bedankt.

Cyntia van Os, directeur het Stelleplankier (Colijnsplaat):
De leerlingen hebben erg genoten van de leerzame ochtend en hebben veel geleerd omtrent water. Ze zijn zich er bewust van geworden hoe zij bij kunnen dragen aan een schonere zee door middel van de presentatie en de waterproefjes.

Paul Constandse, directeur Bisschop Ernst school:
De leerlingen en leraren hebben genoten, erg leerzaam programma! Hartelijk dank voor de uitnodiging.

Natasja de Jonge, lerares groep 6 van Bisschop Ernst school:
De kinderen hebben een leerzame middag gehad en zijn zich er van bewust geworden dat zij zelf kunnen bijdragen aan een schonere zee. Daarnaast hebben ze genoten van het onderzoekend leren omtrent water. Er was gekozen voor interessante en uitdagende waterproefjes.


  Mobile Waterlab

Sailservice, Foundation ZSL and Dutch Wavemakers are developing the “Living Water Lab”.
The mobile water laboratory can be used at any place, for example at schools, events and unique locations in the field. The children get a lab coat and imagine themselves a real laboratory technician. They perform various scientific experiments in a lab with everyday materials. The aim is to introduce children in a fun way to physics, chemistry and biology. In addition, the environment is also discussed such as water awareness, spatial adaptation, climate change, litter etc.

By having the children perform small, simple experiments, they playfully learn how important water is and that it is not self-evident that clean water comes out of the tap. For example, what happens when it is very dry or rains a lot and for a long time?

All experiments are provided with work cards including step-by-step description. In between, questions are asked so that the children think about the experiment.